عملیات
ردیف وضعیت نوع محل تحویل روش تحویل به فروشگاه اصلی وسیله نقلیه انبار تحویل گیرنده انبار مبدا زمان درخواست زمان مجاز تحویل به سایت زمان تقریبی تحویل زمان قطعی تحویل کد رهگیری وضعیت کنترل کیفی